Lige rettigheder & ens muligheder for alle.

Små forandringer skaber store transformationer. Vi skaber håndgribelige forandringer, der bidrager til en mere retfærdig og empatisk verden

Om Ethos

Ethos er en velgørende forening dedikeret til at styrke livet for sårbare, udsatte og marginaliserede mennesker.

Vores mission er at fremme social inklusion og retfærdighed gennem direkte støtte til udviklingsprojekter, der afspejler vores kerneværdier om åbenhed, ærlighed, frihed og fred.

Vi har forpligtet os til, at skabe håndgribelige forandringer, der bidrager til en mere retfærdig og empatisk verden, hvor hver person har mulighed for at trives og bidrage positivt til samfundet

Fattigdomsbekæmpelse

Poverty Alleviation and Women's Empowerment in Orissa, Western India

Project Regesoil

Regenerate the Soil er et projekt der skaber forbedrede levevilkår for beboerne i flygtningelejren Nakivala i Uganda via landbrug, permakultur og selvforsyning.

Don't Call Me Homeless

Besøg hos konferencen om at skabe bæredygtige løsninger på problemer med hjemløshed og fordrivelser, Don't Call Me Homless i Valencia, Spanien.

Kontakt os

Klik herunder for at skrive til os

Our Partners