Reduktion af fattigdom og kvinde empowerment i det vestlige Orissa, Indien

by Ethos

Poverty Alleviation and Women’s Empowerment through Microenterprises – An Initiative in Western Orissa

Staten Orissa i det østlige Indien, er et af de fattigste områder i Indien. Befolkningen lider under høj dødelighed forårsaget af fejlernæring, malaria og andre fattigdomsrelaterede sundhedsproblematikker. Området er karakteriseret af høj spædbarns- og fødselsdødelighed (100 og 115 per 1000) Analfabetisme er også en væsentlig udfordring, ligesom 61% af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen.

Befolkningen ernærer sig primært via landbrug og små handelsaktiviteter, men der er ringe muligheder for at finde arbejde, og arbejdsløsheden er høj. De få jobmuligheder der er, er særdeles underbetalt. Migrationen til de større byer er derfor massiv for både mænd og kvinder. På grund af den høje migration til storbyerne, efterlades de tilbageværende med store sociale og økonomiske udfordringer. Befolkningen lider under dårlige arbejdsforhold, lave lønninger, mangel på lærere og undervisningsmateriale, udnyttelse af børn og svagelige, vold og andre former for diskrimination.

Ethos har arbejdet sammen med vores lokale samarbejdspartner, Parinaama, siden 2010. Vi har medvirket til at etablere et sy-projekt i Sonepur, som nu beskæftiger et stigende antal kvinder, og tilbyder træning og uddannelse til mindst 25 forskellige kvinder i hvert kvartal. Vi har også bidraget med støtte til etableringen af et selv-hjælps kooperativ (AAKRITI) og vi hjælper dem med at udvikle kapacitet til at administrere deres forsyningskæde og finde en plads på det globale Fair Trade marked. Baseret på successen fra dette projekt, har vi udvidet med endnu et projekt i Raximunda, hvor der nu er 75 kvinder tilknyttet et sy-projekt. Her afholdes også workshops, hvor unge mennesker kan deltage og blive bedre rustet til at udvikle færdigheder, der kan give dem en indtægt.

Udover at forbedre levevilkårerne for de kvinder der aktivt tager del i projektet, så har det også en direkte indflydelse pålokale vævere og tekstilproducenter i området, da de oplever efterspørgsel på deres produkter og kunsthåndværk. Dette betyder, at projektet har en positiv indflydelse på lokaløkonomien, og mange mennesker i området bliver inspireret af den positive fremgang. Lokalbefolkningen bliver derfor inspireret til at blive i området, og arbejde sammen med de nye initiativer. Levevilkårerne bliver derfor langsomt forbedret, både for dem der aktivt deltager i projektet, men også for det omkringliggende lokalsamfund.

Dette projekt kunne ikke lykkedes uden de mange frivillige kræfter der er lagt i, både på lokalt og internationalt niveau. Bygninger blev stillet til rådighed og renoveret af the District Administration of Sonepur and Balangir distrikterne, og symaskiner og udstyr blev doneret af Topworth Foundation for Social Development og Singhdeo Foundation. Projektet blev også støttet fra dansk side af Laurtizen Fonden. Vi er glade og taknemmelige for at have været en del af dette projekt, og været med til at skabe en positiv forandring for befolkningen i det vestlige Orissa.

You may also like