Spirende Fællesskaber

by Ethos

Spirende fællesskaber: Empowerment til socialt engagement, selvorganisering og udvikling af lokale løsninger.

Dette projekt er et fælles projekt på trværs af 6 eurpæiske lande: IWOLE (Tyskland), Im Wandel (Tyskland), Ethos (Danmark), Communitism (Grækenland), GKP (Serbien), Italia che Cambia (Italien), Open Cultural Center (Spanien) og Ethos Thessaloniki (Grækenland)

Projektet handler om, hvordan man kan motivere borgere til at engagere sig i sociale fællesskaber, og deltage i diverse sociale, politiske, økonomiske og miljømæssige initiativerT, og hvordan man kan bidrage til empowerment på græsrodsniveau for at skabe bæredygtige, lokale løsninger. Vi vil gerne fremhæve vigtigheden af lokale initiativer og samarbejder, så vi i fælleskab kan lære af hinandens erfaringer og ekspertise. Vi ønsker at fremhæve sociale modeller for selvorganisering og innovative løsninger på diverse udfordringer, som kan opstå i sociale sammenhænge. Vi ønsker at fremhæve den store forskel som civilsamfundet og lokale initiativer kan gøre for den overordnede udvikling af vores samfund.

You may also like