Empowerment til græske lokalsamfund

by Ethos

Empowerment sker når mennesket udviser handleevne, tager kontrol og ejerskab over de beslutninger der påvirker hverdagen og levevilkårerne. Projektet “Empowerment til de græske lokalsamfund” handler om at bidrage med viden om bæredygtige løsninger til fællesskab indenfor bolig og fællesområder.

Grækenland er netop nu igang med at tage de første skridt til at etablere alternative boformer og fællesskaber baseret på den kollektive tankegang. Grækenland har en lang tradition for den private ejendomsret og familiefællesskaber, men i det moderne samfund er der brug for, at mennesker rykker tættere sammen på tværs af relationer. Projektet introducerer græske foreninger og lokale initiativer til et bredt spektrum af successrige eksempler på fællesskabsbaserede initiativer og co-housing projekter, for at udvide kendskabet til den kollektive tankegang, samt den kollektive strategiske tilgang til udviklingen af lokalsamfundet.

De græske lokalsamfund vil få inspiration og redskaber til udvikling, som kan gøre implementeringen af fællesskabsbaserede livsformer en realitet. Dette gøres ved hjælp af en række informerende events, vidensdeling og workshops.

Deltagerne vil udforske forskellige modeller indenfor alternative boformer, og vil besøge andre allerede eksisterende boligprojekter, som kan fungere som inspiration og rollemodeller. Deltagerne vil deltage i kurser indenfor administration, regnskab, fundraising, jura og andre vigtige områder, som vil gøre dem i stand til at udvikle deres egne strategier og projekter.

Projektet støttes af følgende organisationer; the Greek Network for the Right to Shelter and Housing, Ethos, Communitism og Inwole.

You may also like