Uddannelse til Dalit-piger i Tamil Nadu, Sydindien

by Ethos

Støtte til uddannelse og indtægtsskabende aktiviteter

Vi er engageret i et projekt iTamil Nadu i Sydindien, som har som mål, at forbedre adgangen til skole og uddannelse for de fattigste piger i området. Hver dag, er der millioner af indiske børn, der vågner op til en hverdag uden noget at se frem til, udover hårdt arbejde under slavelignende vilkår. Børn helt ned til 5-års alderen bliver afholdt fra at komme i skole, og bliver i stedet tvunget til at arbejde 7 dage om ugen i op til 18 timer om dagen. Efterladt med intet andet end lidt småpenge, smerter og skader, både fysisk og psykisk.

Denne grove udnyttelse af børn skaber en ond cirkel for dalit-familier, som fastholdes i en negativ spiral af slaveri, analfabetisme og fattigdom. Dalit familier betragtes som udskud i det hinduistiske samfund, og især piger betragtes som de laveste af alle – nogle gange endda som værende mindre værd end dyr. Dalit-piger er fuldstændig afskåret fra skolegang og uddannelse, primært fordi det betragtes som spild af penge og tid. Dalit-familier fastholdes i ekstrem fattigdom netop på grund af deres manglende uddannelse, som leder til ringe arbejdsvilkår og høj arbejdsløshed.

Fattigdom og analfabetisme er to meget store udfordringer blandt Dalit familier i Tamil Nadu. Uddannelse betragtes som spild af tid og penge, og de fleste børn vokser op i slumområder, hvor de enten hjælper deres familier lidt i løbet af dagen, eller hænger ud i slumkvaterets gader, hvor de bliver udnyttet eller kommer i uføre. Disse børn lærer aldrig at læse og skrive, og har derfor ikke adgang til viden eller færdigheder. Fattigdommen medfører ofte forskellige sundhedsmæssige problemer. Ifølge indisk lovgivning er der tvungen skolegang for alle børn mellem 6-14 år, og skolegang er gratis.

Desværre er dette sjældent tilfældet for de fleste dalit-børn. På mange skoler er der “skjulte omkostninger” som familierne ikke er i stand til at betale, ligesom de ikke har råd til skoleuniformer, bøger, blyanter, mad, transport etc. Dalitfamilier arbejder traditionelt set indenfor landbruget, men den seneste tids stigende arbejdsløshed har efterladt mange familier med ingen eller meget begrænset indtægt. Det ustabile vejr og klimaforandringerne i det Sydlige Indien har ligeledes haft indflydelse på landbruget, hvilket har øget arbejdsløsheden i området. Dette gør det endnu sværere for befolkningen at sikre sig en indtægt, hvilket gør at skolegang ryger endnu længere ned af prioritetslisten.

Projektet for dalit-piger i Tamil Nadu er baseret på hold af malkekøer. Idéen er støttet af den indiske regering, da det har vist sig, at bidrage økonomisk til nogle af de fattigste familer. Familierne bliver trænet i at holde køer, at passe dyrerne og at handle med mælkeprodukter. Den friske mælk bidrager også positivt til familiernes ernæring. En ko per familie kan være nok til at betale for skolegang til 2-3 børn. Da uddannelse er et af de vigtigste redskaber til at reducere fattigdom, bilver pengene fra køerne øremærket til skolegang. Det er vigtigt at familierne støttes i at sende deres børn i skole, da det er ad denne vej at den negative spiral og fastholdelse i fattigdom kan brydes.

You may also like