Ungdomsboliger og hurtig integration

by Ethos

Protection, psychosocial support and education for unaccompanied refugee children that become adults in Greece

Projekt Rationale
Omkring 10-15% af det årlige samlede antal flygtninge, er uledsagede børn under 18. Der er 3270 uledsagede børn i Grækenland, hvoraf 2321 af dem er på venteliste til at få tag over hovedet (EKKA, januar 2018) De felste ankommer fra Pakistan, Afghanistan og de nordafrikanske lande, og har lav sandsynlighed for at opnå asyl i Europa. Af den grund, samt på grund af tidligere negative erfringer med myndigheder, lever mange af disse børn i frygt og tøver derfor med at søge hjælp fra officielle myndigheder og organisationer. I stedet lever mange af dem på gaden og forsøger at holde sig udenfor søgelyset. Mange af disse børn opdages af politiet og bliver placeret i flygtningelejre, men en stor del af børnene lever fra hånden til munden, på gaden eller i besatte, tomme boliger, hvor der desværre er en tendens til at de bliver udnyttet af kriminelle og bliver involveret i fx. bandemiljøet. Når et barn fylder 18 år, bliver personen ikke længere kategorieseret som et uledsaget barn, og har derfor ikke længere adgang til beskyttelse og den støtte der ellers er tilgængelig for mindreårige. Disse unge bærer ofte på traumatiserende oplevelser, såsom vold, tvangsfjernelse, forfølgelser, hjemløshed, anholdelser, anbringelser og institutionalisering – hvilket gør overgangen fra barn til voksen endnu mere kompliceret. Dette betyder at et endnu større antale af de uledsagede unge pludselig står uden beskyttelse, og derfor er endnu mere udsat for at blive involveret i kriminalitet og hjemløshed.

Når man tager i betragtning, at denne periode i et menneskes liv er en af de mest skelsættende, så er det bekymrende, at et stigende antal unge står uden tag over hovedet, og uden adgang til basale services. De psykologiske konsekvenser heraf er massive. Dette projekt handler derfor om, at skabe et sikkert miljø, et ‘safe space’, hvor disse unge mennesker støttes i deres udvikling og bliver motiveret til at integrere sig, og spille en vigtig rolle i samfundet.

Vores tilgang
Overgangen fra barn til voksen er et kæmpe skridt for ethvert ungt menneske. For et flygtningebarn i et fremmed land, uden familie og bagland, så er det en svær og traumatisk periode. Uledsagede unge der fylder 18 kræver et særligt engangement, mentorordninger og psykosocial støtte for at sikre at deres fysiske, sociale og følelsesmæssige behov bliver opfyldt. Der er et behov for sikrede boliger, fokus på ernæring, adgang til skole, uddannelse og øgede færdigheder, såldes at de på sigt kan skabe sig en bæredygtig hverdag væk fra storbyernes kriminelle løbebane.

Vores tilgang centrerer sig omkring 3 fokusområder; beskyttelse, psykosocial støtte og uddannelse. Et uledsaget barn der fylder 18, bliver garanteret kost og logi i en periode på 6 måneder, hvorefter de støttes til at etablere et selvstændigt liv. For at sikre en hurtig og effektiv integration, bliver hvert ungt menneske i programmet tilknyttet en integrationskonsulent, for at skabe en individuel uddannelsesplan; et skræddersyet road-map, som bliver deres vej til social og økonomisk integration.

Hvert ungt menneske der deltager i projektet, modtager bistand i forbindelse med myndighederne og de sociale institutioner, og får adgang til skoler, sprogskoler, faglige kurser og basale livskvalitetsmæssige færdigheder. Vores mål er at deltagerne bliver ordentligt klædt på til at kunne fortsætte et selvstændigt liv som et ungt, voksent menneske. Deltagerne skal gerne kunne sikre sig en stabil indtægt, så de er i stand til at leje en bolig, og få nogle ordenlige måltider hver dag.

Kernen er baseret på den psykosociale støtte, da det er vigtigt at fokusere på, at disse unge mennesker har været udsat for adskillige, potentielt traumatiserende oplevlser i deres unge år. Der er derfor tilknyttet en række specialuddannede mennesker, som kan arbejde med disse unge mennesker for at overvinde nogle af de negative, psykologiske konsekvenser deres oplevelser har medført. Der er både gruppeaktiviteter og individuelle aktiviteter, som skal sikre at de udvikler de nødvendige færdigheder og får kapacitet til at skabe sig en hverdag i Grækenland, eller et eventuelt andet land de efterfølgende får mulighed for at bosætte sig i.

Projektet er designet til at være let at udvide i urbane sammenhænge, således at der kan skabes flere ‘safe zones’ til at huse uledsagede børn og unge. For at sikre, at vores services tilbydes de unge der har størst behov, så samarbejder vi med de øvrige organisationer som pt. tilbyder services til uledsagede unge i Grækenland, så som Røde Kors, IRC, ARSIS og PRAKSIS. Vores team har tæt samarbejde med UNHCR, ministerier for uddannelse og migration, Thessaloniki kommune og REACT. Vores tilgang og aktiviteter repræsenteres til Urban Coordination møderne i kommunalt regi, og i arbejdsgrupperne på UN/NGO niveau.

Overblik
Til en start råder vi over en lejlighed med 6 soveværelser og fælleslokaler, med en kapacitet til at huse 12 unge.

Lejligheden

For at sikre, at vores projekt støtter dem som vil få mest ud af det, har vi følgende kriterier: Hver person:

 • skal være imellem 18-21 år, eller fylde 18 indenfor 2-3 måneder.
 • skal have opholdstilladelse, eller have intention om at søge i Grækenland.
 • skal have kendskab til græsk eller engelsk, eller have intentionen om, at lære.
 • skal være villig til at deltage i udarbejdelsen af en individuel plan, samt følge planen.
 • må ikke have en kriminel baggrund, eller udvise særlig asocial opførsel
 • må ikke have, eller have haft, et misbrug af alkohol, stoffer eller andet

Der vil blive afholdt samtaler og interviews, for at sikre at det unge mennesker som indskrives, forstår projektets formål og aktiviteter, og for at give os en bedre forståelse for deres baggrund og behov. Deltagerne modtager og skal underskrive en kontrakt, som definerer projektets funktion og objektiv, inden indflytning. Opholdet defineres fra start til 6 måneder, men der er mulighed for individuelle tilpasninger. Under opholdet vil alle deltagere have adgang til følgende services:

 • Gymnasielle uddannelser og tekniske skoler (EPAL)
 • Uddannelsesprogrammer og stipendier
 • Sprogskoler og individuel sprogundervisning (græsk, engelsk, tysk)
 • Psykoterapi og rådgivning fra uddannede psykologer og psykoterapeuter
 • Ledsagelse til sundhedsvæsenet og lægeaftaler
 • Juridisk bistand i forbindelse med ansøgninger om asyl og opholdstilladelse
 • Adgang til sociale services
 • Træning i livsfærdigheder f.eks. madlavning, rengøring, økonomi
 • Jobrådgivning og vurdering af jobparathed
 • Netværk til arbejdssøgning og jobmuligheder
 • Adgang til sport, kulturarrangementer og sociale aktiviteter

Når en deltager er klar, følelsesmæssigt og økonomisk, til at blive udsluset til et liv udenfor vores ‘safe space’, vil vi bidrage med den støtte der er nødvendig for at de kan leje egen bolig, ligesom vi, i begrænset omfang, vil bidrage til den første økonomiske ballast, så de basale nødvendigheder kan komme på plads.

Sammen med de unge mennesker, skaber vi en sikker havn – et hjem og et fællesskab – hvor de altid kan finde støtte og modtage hjælp og vejledning, også efter projektets afslutning.

You may also like