Engaged Communities – ERASMUS+

by Ethos

Projektet “Engagerede fællesskaber: Fremmer solidaritet, integration og social innovation” har til formål at stimulere socialt engagement og aktiv borgerdeltagelse i forhold til forskelligartede sociale og politiske udfordringer.
Vi ønsker at inspirere til fællesskabets ånd og samarbejde, hvilket er afgørende for at skabe innovative løsninger, der kan tackle de udfordringer, vi står over for som samfund.
Gennem vores arbejde understøtter vi udviklingen af stærke, selvstændige fællesskaber, der er i stand til at integrere mangfoldighed og fremme en kultur af solidaritet.

Vi ønsker at sætte fokus på nødvendigheden af aktiviteter i de lokale fællesskaber, og at stimulere socialt engagement blandt indbyggere. Vi ønsker at fremhæve og fremme betydningen af lokal samarbejde og solidaritetsmodeller for selvorganisering og social innovation i mødet med forskelligartede udfordringer. Især er det væsentligt at anerkende relevansen af den ekspertise og de løsninger, der udvikles gennem disse initiativer, samt deres anvendelighed i bredere og mere varierede sociale sammenhænge.

Det er vores overbevisning, at lokalt forankrede tilgange ikke alene kan adressere specifikke lokale behov, men også kan inspirere og informere strategier på et globalt plan, hvilket understreger vigtigheden af at dele viden og erfaringer på tværs af samfund og kulturer. Vi ønsker at opbygge kapacitet og bruge denne i opbygningen af lokale projekter, samt at udveksle viden og erfaringer på tværs af landegrænser indenfor EU. Vi planlægger og udfører aktiviteter der tilbyder praktisk viden og færdigheder med målet om empowerment og kapacitetsopbygning, netværksetablering og vidensdeling.

ores projekt understreger betydningen af og stimulerer socialt engagement samt aktiv borgerdeltagelse i forhold til en bred vifte af sociale, politiske, økonomiske og miljømæssige problemer. Det styrker udviklingen af græsrodsinstitutioner (projekter, initiativer, fællesskaber og netværk), som kan tilbyde bæredygtige lokale løsninger og design til disse udfordringer. Vi tror på, at ved at bemyndige lokalsamfundet og støtte selvorganisering, kan vi skabe en robust fundament for langsigtede og holdbare forandringer, der ikke kun adresserer nutidens udfordringer men også ruste os bedre til fremtidens. Projektet fremhæver vigtigheden af lokalt samarbejde og selvorganiseringsmodeller, der er baseret på fælles værdier som lighed, demokratisk deltagelse og solidaritet, når det kommer til at møde forskelligartede udfordringer. Borgerdeltagelse og integration i beslutningsprocesser, social inklusion, velfærd og selvbeskæftigelse er centrale elementer i dette. Især er relevansen af den ekspertise, løsninger og design, der er udviklet, og deres store potentiale i forhold til social innovation og anvendelighed i bredere og mere forskelligartede sammenhænge, væsentlige at anerkende. Vi ser et stort potentiale i at anvende disse lokalt udviklede tilgange i en større skala, da de kan bidrage til at forme en mere inkluderende og bæredygtig fremtid for alle. Projektet understøtter relevansen og vigtigheden af civilsamfundet og de små lokale organisationer, som katalysator for forandring af samfundet.

Activiteter

Den første aktivitet var en udvekslingstur mellem Potsdam, Tyskland og Odense og København, Danmark. Aktiviteten fandt sted i august 2023. Første del af aktiviteten fandt sted i Projekthaus Babelsberg i Potsdam, Tyskland.

Projekthaus Potsdam er et selvforvaltet boligprojekt med målet om at leve og fremme sociale, økologiske og inkluderende ideer for fremtiden. Området består af 2 hovedbygninger og adskillige mindre bygninger der bruges til workshops og fællesarealer. Derudover er der et stort grønt område og haver, der bruges til fællesaktiviteter, samt dyrkning af blomster og grøntsager.

Ydermere er der et træværksted, et keramikværksted og et syværksted, samt en smedie, seminar-lokaler og overnatningsmuligheder.

I Danmark aflagde gruppen besøg hos Bondebjerget i Odense, som er et bofællesskab i udkanten af byen. Bondebjerget er et moderne bofællesskab, bestående af cirka 80 uafhængige boliger fordelt i 4 boligenheder. Hver beboer eller familie har sin egen separate bolig, men er en del af en større bo-enhed med fælleshus og fællesfaciliteter.

Bondebjerget er beliggende midt i et stort grønt område, med en meget frodig natur, og har en eventyrlig atmosfære.

Derefter besøgte gruppen Christiania i København, som er nærmest umulig at komme udenom når man taler om fællesskabsorienterede boformer, da området er det største af slagsen i det nordlige Europa. Christiania, også kendt som Fristaden, blev grundlagt i 1971, og består af mange små og store bo-enheder, ofte med et meget kreativt og eventyrligt udtryk.

Under dette besøg lærte gruppen om det danske andelsboligsystem, som er et system der er unikt for Danmark, og et relativt ukendt fænomen for de fleste andre lande i EU.

Christiania

You may also like